Έλα να ταξιδεύσουμε μαζί στον Ιόνιο Πέλαγος. Γράψτε τις προτάσεις σας, δίνοντας μας πληροφορίες σχετικά με τα νησιά και τα σημεία ενδιαφέροντος που θέλετε.