Διαδρομές Λευκάδα20 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΜΑΔΟΥΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ (ΒΑΘΥ) - ΜΕΓΑΝΗΣΙ (ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ) - ΝΥΔΡΙ


25 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3-4 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΝΥΔΡΙ


30 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ - ΝΥΔΡΙ


40 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4-5 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΚΑΣΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ - ΝΥΔΡΙ


45 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΑΤΟΚΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΝΥΔΡΙ


55 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 7 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ - ΝΥΔΡΙ40 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4-5 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΑΤΟΚΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΝΥΔΡΙ


40 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4-5 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΑΤΟΚΟΣ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΝΥΔΡΙ


40 ΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 5 ΩΡΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ)

ΝΥΔΡΙ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ - ΙΘΑΚΗ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) - ΜΕΓΑΝΗΣΙ - ΝΥΔΡΙ
Edit Page